Danh mục lọc thác cung cấp các loại lọc thác và các loại lọc mini size lớn nhỏ của các hãng như sobo, gex, atman, Aquael, leecom…

Lọc Thác - Lọc Mini

Lọc vángmini Dophin Hk200

120,000
130,000
225,000

Lọc Thác - Lọc Mini

Lọc thác Gex Slim Filter size S M L

270,000
Hết hàng
150,000
140,000
130,000
110,000
950,000
110,000