Danh mục chứa các máy lọc nước hồ cá như lọc thùng như atman DF, sunsun, Sera, lọc ADA… các vật liệu lọc bao gồm matrix, EHEIM Substrat Pro, sứ lọc…

1,700,000
Hết hàng
2,500,000
110,000
Hết hàng
1,900,000
130,000
110,000
Hết hàng
1,800,000