Phụ kiện hồ bán cạn cung cấp các phụ kiện thiết kế hồ thủy sinh bán cạn từ dạng hồ bán cạn mini tới hồ cỡ lớn, các sản phẩm như máy phun sương, máy tạo khói…